FBL Logo

Projekt logotypu oraz identyfikacji wizualnej Fundacji Badań Lingwistycznych. Oprócz logotypu i bandbooka zaprojektowałem i wykonałem również stronę internetową.
FBL Branding
FBL Branding