FBL Logo

FBL Branding

Projekt logotypu oraz identyfikacji wizualnej Fundacji Badań Lingwistycznych. Oprócz logotypu i bandbooka zaprojektowałem i wykonałem również stronę internetową.

JBW Invest Logo

JBW Branding

Projekt logotypu oraz identyfikacji wizualnej dewelopera JBW INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Oprócz logotypu i bandbooka zaprojektowałem i wykonałem również stronę internetową.